Feed on
Posts

Dobre lokaty, korzystne warunki

Wśród produktów bankowych bardzo dużą popularnością cieszą się lokaty bankowe. Pozwalają one na odnoszenie zysków przy minimalnym ryzyku. Oczywiście nie będą to takie zyski, jakie możliwe są do osiągnięcia choćby podczas inwestycji giełdowych, ale możemy być za to pewni, że nasze środki są bezpieczne.

Jaką lokat wybrać?

Oferta banków pod względem jest dość spora, również jeśli chodzi o oferty w ramach tego samego banku, który może oferować kilka lokat w różnych wariantach. Wybierając lokatę musimy spojrzeć przede wszystkim na zyski, jakie może przynieść lokata oraz na nasze możliwości finansowe. Zanim w ogóle wybierzemy i założymy lokatę, konieczne będzie określenie, jaką kwotą konkretnie dysponujemy oraz na jak długo możemy ulokować środki. Ta pierwsza kwestia jest istotna dlatego, że zazwyczaj przy zakładaniu lokaty bank wymaga określonego wkładu. W niektórych przypadkach jest on stosunkowo duży, wynoszący na przykład kilka tysięcy złotych, przez co danej lokaty nie mogą założyć osoby posiadający mniejszy zasób środków. Na szczęście istnieje też wiele ofert, gdzie wkład ten wynosi np. tylko kilkaset złotych. Druga kwestia jest związana z tym, że podjęcie środków z lokaty przed jej upływem skutkować będzie utratą większości wypracowanych odsetek. Jeśli więc mamy zamiar wykorzystać środki w stosunkowo niedługim czasie, na przykład kilku miesięcy, to lepszym wyborem będzie lokata krótkoterminowa, zaś w przypadku dysponowania wolnymi środkami przez dłuższy czas można bez obaw zdecydować się na lokatę długoterminową, czyli na przykład dwuletnią. Co więcej może to być lokata odnawialna, czyli taka, w której po upływie terminu środki są automatycznie lokowane na kolejny okres.

Oprocentowanie i zysk

Oprocentowanie jest najważniejszym elementem wpływającym na to, jakie zyski odniesiemy z lokaty. Jednak jest również szereg innych czynników istotnych w tej kwestii. Chodzi tu przede wszystkim o rodzaj oprocentowania, a także o to, jak często odsetki są kapitalizowane. Jeśli chodzi o rodzaj oprocentowania, to do wyboru mamy lokaty z oprocentowaniem stałym oraz lokaty z oprocentowaniem zmiennym. Oprocentowanie generalnie zależy od wysokości stóp procentowych. Wyższe stopy procentowe to wyższe oprocentowanie i na odwrót. Jeśli wybierzemy stale oprocentowanie, to przez cały czas trwania lokaty obowiązywać będzie jego wartość ustalona według wysokości stóp procentowych na dzień zawierania lokaty. Z kolei w przypadku oprocentowania zmiennego, jego wartość będzie się na bieżąco zmieniać wraz ze zmianami wysokości stóp. Jeśli zaś chodzi o kapitalizacje odsetek, to im częściej odsetki są dopisywane do kapitału, tym lepiej, gdyż kolejne odsetki naliczane są od większej kwoty.