Feed on
Posts

Lokata to produkt bankowy, który umożliwia osiągnięcie zysku. To bank, jako instytucja działająca zgodnie z przepisami prawa dba o bezpieczeństwo zgromadzonych środków. Bank za ulokowane w nim środki regularnie wypłaca klientowi należne odsetki. Niektóre banki pozwalają na otworzenie lokaty, na co najmniej jeden miesiąc, jednakże im dłuższy okres czasu zdeponowania środków tym oprocentowanie wyższe.

Pieniądze ulokowane w banku w formie lokaty są całkowicie bezpieczne, gdyż do równowartości 100 tysięcy euro gwarancję zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dzięki tej instytucji nawet klient posiadający kilka lokat w różnych bankach (w każdym poniżej granicy wyznaczonej, czyli 100 tys. euro), w przypadku zawieszenia działalności banku lub jego upadku może odzyskać swoje pieniądze z BFG.

Bezpieczeństwo ulokowanych w banku pieniędzy obejmuje wszystkie rodzaje lokat takich jak:

  • lokaty bankowe odnawialne i nieodnawialne,
  • lokaty rentierskie czy nocne,
  • lokaty bankowe bez konta i z kontem,
  • lokaty stacjonarne, mobilne i internetowe
  • i inne.

Jaka powinna być najlepsza lokata?

Poszukiwania idealnej lokaty powinny być oparte na sprawdzeniu kilku istotnych parametrów. Wybierając lokatę dla siebie warto upewnić się, że produkt posiada możliwie najwyższe oprocentowanie, nie wymaga skorzystania z produktów dodatkowych (jak konto osobiste), odnawia się na takich samych warunkach jak pierwotnie czy posiada częstą kapitalizację. Najlepsza lokata to taka, która przyniesie najwyższe zyski.

Czym jest kapitalizacja lokaty?

W przypadku lokat kapitalizacja jest jednym z ważniejszych parametrów. Jest to tryb, w którego ramach do lokaty są naliczane odsetki. Zasadą jest, że banki dopisują odsetki tylko jeden raz w okresie trwania lokaty (w momencie jej zakończenia). Tymczasem, gdy kapitalizacja jest dokonywana częściej to kapitał lokaty systematycznie się powiększa, a tym samym wzrasta podstawa naliczania następnych odsetek.

W przypadku oprocentowania to powinno być wyższe chociaż od poziomu średniorocznej inflacji, co zapewni ochronę zgromadzonych środków przed utratą wartości w czasie. Dla sprawdzenia wszystkich istotnych parametrów warto skorzystać z efektywnych porównywarek internetowych czy rankingów lokat bankowych. Dla wybrania najlepszej oferty należy porównać produkty co najmniej trzech banków.

Jakie korzyści przynosi lokata?

Lokata bankowa to produkt finansowy, który działa na prostych zasadach, gdzie klient wpłaca środki finansowe na wskazany rachunek bankowy, a po określonym czasie bank zwraca ten kapitał powiększony o naliczone odsetki. Lokata pomimo niezbyt wysokiego oprocentowania ma swoje zalety takie jak:

  • bezpieczeństwo ulokowanych środków (jest wypłacany na koniec trwania umowy, a w razie kłopotów banku Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia ich wypłatę);
  • pewność zysków, gdyż bank wypłaci odsetki (o ile klient wcześniej nie zerwie umowy);
  • brak potrzeby dysponowania dużym kapitałem, gdyż do założenia lokaty wystarczy czasem już 500-1000 zł.

Lokaty bankowe już od wielu lat są uważane za bardziej zyskowny i bezpieczny produkt oszczędnościowy w porównaniu do innych. Za taką opinią przemawiają takie względy jak możliwa wysokość oprocentowania lokat (nawet do 4%), większe zmotywowanie do oszczędzania za pomocą lokat (pieniądze są zamrażane na pewien okres czasu, a ich wcześniejsze wyjęcie grozi utratą odsetek). Dodatkowo lokaty dają prawdziwe lekcje zarządzania finansami, gdyż do osiągnięcia zysków konieczna jest umiejętność analizy, jakie kwoty należy ulokować i gdzie.