Feed on
Posts

Problem lichwiarskich pożyczek jest szeroko dyskutowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Już od początku lat dziewięćdziesiątych na krajowym rynku dochodzi do absurdalnych sytuacji, gdzie za niewielką pożyczkę gotówkową płaci się całym majątkiem rodzinnym, a co najstraszniejsze przyszłymi dochodami i nieustannymi kłopotami windykacyjnymi. Na czym w ogóle polega problem lichwiarskich pożyczek i w jaki sposób podejmuje się walkę z tym niekorzystnym trendem?

Ogromne stawki prowizji i dodatkowe opłaty to ostrzeżenie przed lichwą

Standardowo w branży udzielania kredytów krótkoterminowych występuje limit oprocentowania do czterokrotności stopy lombardowej. Wskaźnik stopy lombardowej ogłasza Narodowy Bank Polski. Niestety oprocentowanie to nie jedyny koszt pożyczek gotówkowych (krótkoterminowych, chwilówek). Podejrzane instytucje kredytowe stosują jeszcze opłaty manipulacyjne (niezbyt jasne), a także ogromne prowizje, czy nawet opłaty za rozpatrzenie (przeczytanie, przyjęcie) wniosku kredytowego od klienta. Lichwiarskie pożyczki podpisuje się najczęściej na podstawie kodeksu prawa cywilnego. A to dość duże ograniczenie w walce o własne prawa. W nieuczciwych umowach masz oczywiście do czynienia z wieloma niekorzystnymi zapisami, najczęściej niezgodnymi z prawem. To tzw. klauzule niedozwolone. Ich lista znajduje się w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Jeszcze kilka lat temu pożyczki lichwiarskie funkcjonowały z dala od głównego nurtu politycznego. Teraz sytuacja zaczyna się zmieniać.

Problem odgórnie monitorowany i coraz lepiej rozpoznawany

Ministerstwo Sprawiedliwości bada problem pożyczek lichwiarskich, szczególnie pod względem zawyżania opłat i prowizji pobieranych od klientów indywidualnych. Kredyt konsumencki z zasady powinien charakteryzować się konkurencyjnymi warunkami udzielania, bo trafia do najbiedniejszych grup społeczeństwa, a wręcz do osób wykluczonych finansowo. W niektórych regionach kredyt gotówkowy to jedyna szansa na poprawę kwalifikacji, na zdobycie wykształcenia, czy na zaspokojenie podstawowych potrzeb w oczekiwaniu na opóźniające się wypłaty. Ustawa lichwiarska z dużym prawdopodobieństwem nałoży limity na pobierane od pożyczkobiorcy opłaty. W ten sposób zniknie z rynku wiele biznesów pożyczkowych, najczęściej działających na granicy. Ustawa antylichwiarska to narzędzie zdecydowanie potrzebne. Ma optymalizować komunikację cywilnoprawną, a także nakładać odpowiedzialność karną z perspektywy pożyczkodawców. Do tej pory ochrona najmniejszych kredytobiorców tak naprawdę nie istniała praktycznie. W przypadku wystąpienia problemów z lichwiarską pożyczką klient tracił po prostu wszystko. Zmiany należy wprowadzić również do ustawy o kredycie konsumenckim, do prawa bankowego, czy do standardowego kodeksu cywilnego.

Problem społeczny, a co za tym idzie grunt do zmian politycznych

Lichwiarskie pożyczki to problem społeczny i to dość poważny, ponieważ ogranicza funkcjonowanie całych rodzin. Kredyty przechodzą też z pokolenia na pokolenie. Lichwa to przestępstwo i to jedno z najpoważniejszych w kategorii zaufania społecznego. Warto również przemyśleć natychmiastowe rozwiązywanie umów o lichwiarski kredyt, bez żadnych konsekwencji ekonomicznych dla przeciętnego pożyczkobiorcy. Branża kredytowa po przekształceniach zachowa z dużym prawdopodobieństwem wyłącznie uczciwe, solidne podmioty z dobrymi warunkami obsługi klienta indywidualnego. Oczyszczenie rynku pożyczek spowoduje z dużym prawdopodobieństwem zwrot popytu na zobowiązania krótkoterminowe, odnawiane cyklicznie.

Jaka wiedza jest istotna w przypadku kredytów hipotecznych? Istnieją oczywiście takie elementy. Niemalże każda osoba marzy o tym, aby być w posiadaniu swojego własnego mieszkania kupionego w 100% za gotówkę. Dach nad głową to oczywiście podstawowa potrzeba każdej osoby. Odkładanie decyzji o kupnie posiadłości może być zbędne. Jako pomoc w takiej sytuacji może wystąpić? Chodzi o tzw. kredyty hipoteczne.

Kredyt hipoteczny zgodnie z nazwą może zostać zaciągnięty jako zastaw kupionej hipoteki. Kiedy w przyszłości klient nie miałby za co spłacać miesięcznych rat, nieruchomość stanie się własnością banku. W celu uniknięcia takiej sytuacji banki będą pozwalać udostępnić kredyt hipoteczny tylko osobom o możliwościom spłaty w terminie. Klient przed otrzymaniem kredytu pod hipoteki musi być w posiadaniu właściwej zdolności kredytowej, a także móc przedstawić kwota z tzw. własnego wkładu. Na co można się decydować w przypadku wyboru kredytu hipotecznego? Ta sprawa dotyczy rat malejących oraz stałych. Jeśli chodzi o te pierwsze to będzie równać się z przekazaniem mniejszej liczbie odsetek w odniesieniu do początkowego okresu. Jakie korzystne strony mogą zaliczać do kredyt hipotecznego? Jest to na pewno dość opłacalna inwestycja. Z tego powodu, że ceny nieruchomości mogą liniowo wzrastać, a więc późniejsza sprzedaż może dać wymierny zysk. Występuje tutaj również niewielkie oprocentowanie w odniesieniu do typowych chwilówek lub kredytów konsumpcyjnych. Kto może podjąć się takiego rodzaju kredytu? Podmiot jaki posiada szansę na jego otrzymanie to oczywiście taki z dużym wkładem własnym. Kredyt hipoteczny to z pewnością dobra opcja jeśli chodzi o alternatywę bezpiecznej inwestycji z dużą liczbą korzyści.

Jakie wady może posiadać kredyt hipoteczny? Z pewnością tutaj widoczny minus dotyczy większych opłat jakie mogą być naliczane przez bank. Tutaj warto powiedzieć o prowizjach czy marżach jakie będą występować w przypadku udzielenia kredytu. Decydując się na to rozwiązanie można się spodziewać długoletniego opłacania rat. Dość rygorystyczne warunki nie mogą być spełnione przez wszystkich klientów ponieważ istotny jest duży wkład własny.

Kredyt studencki jest rodzajem kredytu, z jakiego studenci mogą korzystać by móc jakoś zapłacić za ich edukację zawodową. Kredyty studenckie są gwarantowane przez rząd i zazwyczaj mają niższe oprocentowanie niż w przypadku innych rodzajów kredytów. Zdarza się, że jedna pożyczka nie wystarczy na sfinansowanie wszystkich wydatków oświatowych, w tym na zapłatę czesnego, książek i przyborów szkolnych. To może zmusić cię do tego by wciąż kilka kredytów studenckich od różnych kredytodawców, co może być dość kłopotliwe, a nawet droższe. Aby temu zapobiec, należy rozważyć konsolidację kredytu studenckiego.

Co to jest studencki kredyt konsolidacyjny?

Taka konsolidacja jest procesem łączenia wszystkich kredytów studenckich w jeden nowy kredyt z jednym planem spłaty wydanym przez jednego pożyczkodawcy. Bilanse od wszystkich poprzednich kredytów studenckich są spłacone przez nową pożyczkę. W ten sposób można płacić tylko jeden kredyt zamiast wielu kredytów. Stopa procentowa dla skonsolidowanych kredytów studenckich jest obliczana przez uśrednienie oprocentowania kredytów bieżących. Można również skonsolidować swoje kredyty studenckie wraz z pożyczkami innej osoby, na przykład współmałżonka. Jednakże, nie jest to zalecane. To dlatego, że jeśli potrzebne będzie odroczenie, oboje muszą spełniać odpowiednie kryteria. Ponadto, klient będzie miał więcej do spłaty kredytu, nawet jeśli dojdzie do separacji lub będzie po rozwodzie.

Większość pożyczek to te które mogą zostać skonsolidowane. Niektóre prywatne pożyczki mogą być również skonsolidowane. Różne banki w ramach ofert dla kredytów studenckich zazwyczaj oferują możliwości konsolidacji kredytu. Można także przejść bezpośrednio do odpowiednich organizacji aby to skonsolidować. Zarówno uczniowie jak i ich rodzice mogą skorzystać z konsolidacji kredytu.

Zalety konsolidacji

Oprócz uproszczenia swoich obowiązków płatniczych, kolejna zaleta jaką nowsi konsolidacji kredyt studencki jest taka, że jest się w stanie decydować o strukturze kredytu. Zazwyczaj skonsolidowane kredyty studenckie wymagają mniejszych miesięcznych płatności niż oryginalny stan pożyczek. Jeśli masz problemy z dokonaniem płatności miesięcznych, to ta opcja może być tylko dla Ciebie. Można również przekonwertować zmienną stopę procentową do niższej stawki stałej, dzięki czemu można zaoszczędzić dużo pieniędzy. Możesz również rozszerzyć swój termin spłaty od standardowych 10 lat w przypadku pożyczek. Nie ma maksymalnej kwoty, jaką można skonsolidować, a odsetki jakie płacisz mogą być odliczone od podatku.