Feed on
Posts

Problem lichwiarskich pożyczek jest szeroko dyskutowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Już od początku lat dziewięćdziesiątych na krajowym rynku dochodzi do absurdalnych sytuacji, gdzie za niewielką pożyczkę gotówkową płaci się całym majątkiem rodzinnym, a co najstraszniejsze przyszłymi dochodami i nieustannymi kłopotami windykacyjnymi. Na czym w ogóle polega problem lichwiarskich pożyczek i w jaki sposób podejmuje się walkę z tym niekorzystnym trendem?

Ogromne stawki prowizji i dodatkowe opłaty to ostrzeżenie przed lichwą

Standardowo w branży udzielania kredytów krótkoterminowych występuje limit oprocentowania do czterokrotności stopy lombardowej. Wskaźnik stopy lombardowej ogłasza Narodowy Bank Polski. Niestety oprocentowanie to nie jedyny koszt pożyczek gotówkowych (krótkoterminowych, chwilówek). Podejrzane instytucje kredytowe stosują jeszcze opłaty manipulacyjne (niezbyt jasne), a także ogromne prowizje, czy nawet opłaty za rozpatrzenie (przeczytanie, przyjęcie) wniosku kredytowego od klienta. Lichwiarskie pożyczki podpisuje się najczęściej na podstawie kodeksu prawa cywilnego. A to dość duże ograniczenie w walce o własne prawa. W nieuczciwych umowach masz oczywiście do czynienia z wieloma niekorzystnymi zapisami, najczęściej niezgodnymi z prawem. To tzw. klauzule niedozwolone. Ich lista znajduje się w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Jeszcze kilka lat temu pożyczki lichwiarskie funkcjonowały z dala od głównego nurtu politycznego. Teraz sytuacja zaczyna się zmieniać.

Problem odgórnie monitorowany i coraz lepiej rozpoznawany

Ministerstwo Sprawiedliwości bada problem pożyczek lichwiarskich, szczególnie pod względem zawyżania opłat i prowizji pobieranych od klientów indywidualnych. Kredyt konsumencki z zasady powinien charakteryzować się konkurencyjnymi warunkami udzielania, bo trafia do najbiedniejszych grup społeczeństwa, a wręcz do osób wykluczonych finansowo. W niektórych regionach kredyt gotówkowy to jedyna szansa na poprawę kwalifikacji, na zdobycie wykształcenia, czy na zaspokojenie podstawowych potrzeb w oczekiwaniu na opóźniające się wypłaty. Ustawa lichwiarska z dużym prawdopodobieństwem nałoży limity na pobierane od pożyczkobiorcy opłaty. W ten sposób zniknie z rynku wiele biznesów pożyczkowych, najczęściej działających na granicy. Ustawa antylichwiarska to narzędzie zdecydowanie potrzebne. Ma optymalizować komunikację cywilnoprawną, a także nakładać odpowiedzialność karną z perspektywy pożyczkodawców. Do tej pory ochrona najmniejszych kredytobiorców tak naprawdę nie istniała praktycznie. W przypadku wystąpienia problemów z lichwiarską pożyczką klient tracił po prostu wszystko. Zmiany należy wprowadzić również do ustawy o kredycie konsumenckim, do prawa bankowego, czy do standardowego kodeksu cywilnego.

Problem społeczny, a co za tym idzie grunt do zmian politycznych

Lichwiarskie pożyczki to problem społeczny i to dość poważny, ponieważ ogranicza funkcjonowanie całych rodzin. Kredyty przechodzą też z pokolenia na pokolenie. Lichwa to przestępstwo i to jedno z najpoważniejszych w kategorii zaufania społecznego. Warto również przemyśleć natychmiastowe rozwiązywanie umów o lichwiarski kredyt, bez żadnych konsekwencji ekonomicznych dla przeciętnego pożyczkobiorcy. Branża kredytowa po przekształceniach zachowa z dużym prawdopodobieństwem wyłącznie uczciwe, solidne podmioty z dobrymi warunkami obsługi klienta indywidualnego. Oczyszczenie rynku pożyczek spowoduje z dużym prawdopodobieństwem zwrot popytu na zobowiązania krótkoterminowe, odnawiane cyklicznie.